Лікувальна фізкультура та вправи в терапії остеохондрозу

Таке вкрай неприємне захворювання, як остеохондроз, знайоме багатьом. Ні для кого не є секретом симптоми і прояви цього захворювання, про які ми розповіли в інших статтях. Цього ж разу ми хочемо зупинитися на такому важливому компоненті лікування, як фізичні вправи при остеохондрозі.жінка лежить на кулі

Як лікують остеохондроз?

Процес лікування більшості захворювань спини, в тому числі і остеохондрозу, і грижі міжхребцевого диска, достатньо одноманітний. Якщо, звичайно, мова не йде про хірургічне втручання.

На першому етапі лікування переслідується одна мета — усунути больовий синдром. Для цього пацієнтові в першу чергу прописують кілька днів постільного режиму, а потім — певний період обмеженої активності. Паралельно з цим починається медикаментозне лікування. Втім, правильніше сказати — знеболювання, оскільки, за великим рахунком, препарати тільки усувають біль.

Зокрема, основним медикаментозним препаратом при такому захворюванні є нестероїдні протизапальні препарати. Вони дозволяють усунути набряк і запалення, завдяки чому зменшується компресія нервових закінчень, а відповідно — йде біль. Якщо біль дуже сильна, то можуть застосовуватися і знеболюючі препарати в різній формі, аж до «блокад». Все це в комплексі дозволяє досить швидко усунути больовий синдром. Правда, пацієнт при цьому повинен розуміти, що зникнення больових відчуттів на цьому етапі не є ознакою одужання — це просто ефект від дії медикаментів.

Через деякий час, коли біль вдалося взяти під контроль або усунути, починається другий етап лікування. У цей час застосовуються різні фізіотерапевтичні методи лікування, а також масаж і лікувальна гімнастика. При цьому, якщо фізіотерапія надає різну дію на різних людей — одним допомагає, для інших виявляється марною, то два останніх з перерахованих методів давно довели свою ефективність у всіх випадках і з усіма пацієнтами.

Правда, дійсно ефективним масаж буде тільки в тому випадку, коли його виконує фахівець високої кваліфікації, а комплекс фізичних вправ при остеохондрозі повинен підбиратися індивідуально лікуючим лікарем, тільки в цьому випадку він буде дійсно ефективний.

Лікувальна гімнастика при захворюваннях спини — як, коли і навіщо?

Лікувальна гімнастика являє собою спеціально розроблені і індивідуально підібрані комплекси фізичних вправ, які спрямовані на профілактику та лікування остеохондрозу в різних відділах хребта. В основі такої гімнастики лежать природні рухи людського тіла.чоловік сидячи на жінці тягне її за руки

При лікуванні остеохондрозу лікувальна гімнастика застосовується після того, як пройдено гострий етап хвороби і біль вдалося знешкодити. У цьому випадку ЛФК дає можливість зміцнити зв’язковий апарат і м’язовий корсет спини, що дозволяє відсунути на задній план лікування за допомогою медикаментів.

Основним принципом лікування в цьому випадку якраз і є зміцнення м’язів спини. Адже якщо розбиратися в причинах появи такого захворювання, то якраз слабкість м’язів і недостатня кількість навантажень на них і є причиною розвитку остеохондрозу. При цьому важливий той факт, що всі вправи ЛФК є досить фізіологічними за своїми параметрами, завдяки чому не відбувається перевтоми або перерозтяження м’язів.

Нюанси виконання фізичних вправ

Варто враховувати, що комплекси ЛФК не можна виконувати в момент загострення хвороби. Більш того, виконувати потрібно тільки ті вправи, які не викликають біль у процесі виконання. Оскільки в комплекс завжди входять кілька вправ, які викликають дискомфорт або біль, то їх можна використовувати в якості своєрідних «маяків» — тобто повертатися до них періодично, перевіряючи свої відчуття. Таким чином, ви будете помічати свій прогрес у процесі одужання і поступово розширювати комплекс виконуваних вправ.

Є ще один момент — не можна перевантажувати м’язи. Тому вправи, в яких передбачається сильна напруга, повинні чергуватися з відпочинком або розслаблюючими вправами.

І дуже важливо також виконувати вправи плавно, не роблячи різких рухів і підтримуючи правильну поставу.

ЛФК при шийному остеохондрозі

Вправи, що виконуються стоячи:

 • встатирівно, ноги повинні знаходитисянаширині плечей.Повільно іплавнонахилітьвбікголовуі утримуйтеїї в такомуположенні близько10 секунд.Після цього потрібнонапружитим’язи шиї, зображуючи опір тискуз бокуплеча.Можнатакожстворюватиданийопір, плавнонатискаючирукоюнабічну сторонуголови.Після цьогоповільно повернітьголову впопереднє положення.Після цьоговиконуєте вправу, нахиляючи голову віншусторону.Такінахилипотрібновиконатипо 15разів в кожнусторону;
 • початковеположення колишнє. Повільнонахиляє головувперед,після чогозатримуєтеїїна10 секундвцьому положенні.У цей часаналогічно попередній вправінапружуються м’язишиї аботиснітьрукоюналоб. Потімплавнозакидати голову назад, затримуєтеїїна10 секунд,такожнапружуючи м’язи, але тепер тисніть напотилицю.Цю вправу потрібноповторити15 разів;
 • статирівно.Повертаєте головувбікі починаєтетягнутисяпідборіддямдо плеча.Так триває10 секунд,іпісля чогоповертаєте головув інший бік ітягнетесятакож 10секунд.Повторюємовправу 15разів;
 • таку вправуможна виконувати сидячи. Потрібнопідборіддям«написати» вповітріспочаткуцифру «0», потім«1» ітак далі до«9»включно.Така вправачудоворозслаблює м’язи шиїі знімає напругувспині.Тому його можнаробити навітьнароботіпід часперерв.

Вправи, що виконуються лежачи:

 • лягтирівнонаплоскій поверхні(це можебути ліжкобезподушкиабостать).Потрібно піднятиголовунадповерхнеюі утримувати їїблизько 10секунд,після чогоплавноопустити івідпочити 5секунд.Дана вправаповторюєтьсядо 10разів;
 • лягтина бік іпідняти головутак,щоб вона виявиласяпаралельна підлозіабо ліжку. Дане положеннязафіксуватина10 секунд,після чогоплавноопуститиголовуі відпочитикількасекунд.Така вправавиконується10 разів,після чогопотрібно лягтина інший бік івиконатийогоще 10разів;
 • лягтинаспинуі початитягнутисяпідборіддямвгору,тільки недо грудей,адо стелі.Максимальнопотягнувшись, зафіксувати положенняна10 секунд,після чогоплавноопуститиголову.Повторюєтьсяцявправа 10 разів.

ЛФК при грудному остеохондрозі

 • статипрямо, ноги розсунутинаширинуплечей, спину триматипрямою.Після цьогоплавно«згорбитися», підтягнувши підборіддядо животаі зводячиодин до одногоплечі. Таке положенняутримувати10 секунд,після чого потрібноплавно«вигнутися» -розігнутиспину,закинути головуі звестилопатки.У такому положеннітакож потрібноперебувати 10секунд,після чого можнаповернутисявпочатковеположення.Така вправавиконується10 разів;жінка сидячи повернула корпус
 • ставшипрямо,потрібно по черзіякомога вищепідніматиплечі,кожне плечепо 10разів.Післяцього піднятиодночаснодваплечаі затриматисявтакому положеннідо 10секунд,після чогоплечіопустити ірозслабитися.Повторюємо10 разів;
 • виконуватиповільніплавнікруговірухи плечима, спершу назад, після цього — вперед,вкожну сторонупо 10разів;
 • статипрямо, ноги поставитиразом, руки вільноопуститивздовж тіла.Зробитинахилвсторону,як бинамагаючись дотягтисядо колінарукою ізафіксувати положенняна 10секунд.Після цьоговправуповторитидляіншої сторони.Виконувати10 разівдлякожної сторони;
 • кулаками обох рук упертися собі в спину трохи нижче лопаток. Давлячи руками вперед максимально прогинаємо спину. У такому положенні залишаємося до 10 секунд, після чого плавно міняємо положення на протилежне — нахиляємося вперед, обхоплюємо себе руками і згибаємо спину. Повторюємо 10 разів.

ЛФК при поперековому остеохондрозі

 • встатипрямо, руки розташуватинапоясі, ноги поставитинаширині плечей.Повільнонахилитисявперед,не згинаючиприцьомуспину.Після цьоговипрямитисяі так самовідхилитисямаксимально назад. Повторитидану вправу10 разів;
 • первіснапозиція аналогічнапопередній вправі. Потрібно зробитипо 10нахилів вкожну сторону, намагаючись при цьому максимальнозгинатиспину;
 • статинакарачки, утримуючи спину прямою.Після цьогоруками«відійти» водну сторонутак, щоб спиназігнулася. Утримуватитаке положенняпотрібно10 секунд,після чого потрібно«перейти» в інший бік ітакож утримуватиположення10 секунд.Після цьогоповернутисявпочаткове положення.Вправу повторити10 разів;
 • лягтинаспинунапідлогу абоналіжкоі розслабитися.Напружитим’язи преса,втискаючиприцьомуспинувпідлогу.Утримуватися в такомуположенні 10секунд,після чогоможна розслабитися;
 • аналогічнолягтинаспину,аленогипотрібно зігнутивколінах.Тягнемосяліктемрукидо колінапротилежної ноги, потіманалогічноз іншимліктем.Виконуємопо 10разів для кожноїсторони;
 • витягнути рукиза головуі потягнутися, максимально витягуючиспину.Таке положеннятримати10 секунд,після чогорозслабитися.Повторювати кількаразів.

Щоб краще уявити собі, як виконувати фізичні вправи при остеохондрозі, подивіться відео нижче. Все ж не дарма кажуть, що краще один раз побачити — все відразу стає набагато зрозуміліше.

Всі вправи виконуйте під наглядом інструктора!

Також хотілося б відзначити, що цілком можливо використовувати наведені вище фізичні вправи для профілактики остеохондрозу, оскільки вони дозволяють тримати в оптимальному стані м’язи спини.